Mapa de recursos

El mapa de recursos és una eina per facilitar el coneixement i l’ús dels recursos inclusius que configuren l’oferta d’actuacions inclusives a la ciutat de Tarragona.
L’objectiu d’aquest mapa és construir un instrument de treball que permeti dimensionar l’oferta global amb què compta el municipi per promoure la inclusió i la cohesió social.  En la mesura que també permet detectar dèficits de cobertura de necessitats específiques o actuacions que caldria posar en marxa.

 

Si vols formar part del nou mapa de recursos inclusius de l'Observatori Social de Tarragona; revisa, actualitza i uneix-te a través del següent formulari.

ESTEM TREBALLANT PER ACTUALITZAR AQUEST ESPAI

Showing 1 - 12 of 93
ACCIÓ CONTRA LA FAM

Joventut, Migrants i minories culturals i religioses, Discapacitat, salut mental, Addiccions, Reclusió i inserció social, Col·lectiu LGTBI, Persones sense sostre i amb dificultats d’habitatge, Població en general
Associació 3 violetes

Infància i adolescència, Joventut, Gent gran, Migrants i minories culturals i religioses, Discapacitat, salut mental, Col·lectiu LGTBI, Irregularitat administrativa, Població en general