ASSOCIACIÓ AURORA – SALUT MENTAL, TERRITORI I PAISATGE

Descripció del recurs

L’Associació Aurora és una entitat social i ambiental sense ànim de lucre. Els objectius de l’associació són la millora de la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental i dels seus familiars, així com la defensa dels seus drets. També la protecció, la conservació i la millora del medi ambient.

Els seus fins principals per assolir-lo són:
– La inserció social i laboral de les persones afectades de malaltia mental
– El suport i l’atenció a les seves famílies
– La promoció de projectes de recuperació d’espais naturals

L´Associació Aurora és titular del Centre Especial de Treball “Aurora” en funcionament des de l’any 1997, que ofereix els següents serveis:
– Treballs forestals
– Jardineria
– Activitats d’educació i voluntariat ambiental
– Manipulats

L’entitat és membre de la Federació Salut Mental Catalunya (FSMC), de la Confederación Salud Mental España, de Feafes Empleo i de la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN).

Dades de contacte
Població a qui va destinat
Discapacitat, salut mental
Telèfon
Barri on actúa
Horari d'atenció
De 9 a 14h i de 15 a 16.30h
Xarxes socials