ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE ALZHEIMER DE TARRAGONA (AFAT)

Descripció del recurs

L’Associació de familiars d’Alzheimer de Tarragona ofereix una atenció integral de la persona malalta i el seu entorn;

  • Servei d’acollida i informació.
  • Servei d’atenció psicològica.
  • Intervenció familiar.
  • Grups de suport emocional.
  • Activitats de divulgació, sensibilització i formació.
Dades de contacte
Població a qui va destinat
Dependència
Correu electrònic
Barri on actúa
Horari d'atenció
Dimarts, dimecres i dijous de 9 a 14h.