ACCIÓ CONTRA LA FAM

Descripció del recurs

TREBALLEM CONTRA L’EXCLUSIÓ SOCIOLABORAL

Des de 2012, treballem per a afavorir la inclusió sociolaboral de les persones en risc d’exclusió generant oportunitats a través d’accions de promoció de l’emprenedoria i l’ocupabilitat. Dotem a les persones de les capacitats i competències necessàries per a crear un negoci o treballar per compte d’altri i garantir-se així un mitjà de vida que els allunyi de la pobresa i l’exclusió.

 

Dades de contacte
Població a qui va destinat
Joventut, Migrants i minories culturals i religioses, Discapacitat, salut mental, Addiccions, Reclusió i inserció social, Col·lectiu LGTBI, Persones sense sostre i amb dificultats d’habitatge, Població en general
Barri on actúa
Horari d'atenció
09:00 – 18:00
Xarxes socials