Associació 3 violetes

Descripció del recurs

Té per finalitat treballar per aconseguir la igualtat i eliminar el Bullying, Ciberbullying, assetjament Laboral, Sexual, Mobbing, Burnout, Grooming, perills i addiccions a les xarxes socials.Violència de Gènere en adults o l’adolescència, abusos i agressions infantils, i totes aquelles tendències i delictes que sorgeixin en la societat envers les dones i els infants de caràcter sexista.

Atenint-nos a les seves finalitats, l’associació du a terme les activitats següents: Formar, informar i assessorar, fer xerrades, campanyes, accions de sensibilització, organitzar esdeveniments, dinàmiques de grup, dur a terme conferències, activitats culturals, socials, de voluntariat, ficar punts violetes d’informació, fer plans d’igualtat, protocols d’assetjament, protocols de convivència de centres, fer projectes d’igualtat a entitats, projectes educatius i projectes pedagògics i estratègics a clubs esportius, col·legis, instituts, centres docents en general, organismes públics o privats, assessorament a les diferents regidories i Ajuntaments, polítiques d’igualtat, col·laborar amb altres associacions o fundacions o qualsevol activitat relacionada amb les finalitats mencionades anteriorment.

Elaboració d’informes d’impacte de gènere, Protocols prevenció i tractament de assetjament escolar, cyberbullying, prevenció dels perills a les xarxes socials (reptes a les xarxes, ciberassetjament pedòfil, sèxting), elaboració de protocols d’assetjament laboral, investigació de casos d’assetjament laboral, assessorament, acompanyament i preparació de les víctimes i famílies, sensibilitzar i formar sobre les relacions tòxiques que deriven en violència de gènere (adolescents i adults), violència de gènere, acompanyament i formació a les famílies, personal de centres educatius, especialistes d’altres professions, desmitificació de l’amor romàntic, desmitificació de la pornografia com a sexualitat, prevenció del suïcidi.

Especialista:

  • Bullying, Ciberbullying i psicopaties a les xarxes socials;
  • Violència de parella i relacions abusives en adolescents;
  • Contenció emocional i control de crisis d’agressivitat;
  • Com afrontar la discriminació LGTBI+;
  • Prevenció de Trastorns de Conductes Alimentàries (TCA);
Dades de contacte
Població a qui va destinat
Infància i adolescència, Joventut, Gent gran, Migrants i minories culturals i religioses, Discapacitat, salut mental, Col·lectiu LGTBI, Irregularitat administrativa, Població en general
Telèfon
Correu electrònic
Barri on actúa
Horari d'atenció
9:00h a 19:00h
Xarxes socials