Què fem?

Produir i transferir

coneixement sobre la situació de l'exclusió social a nivell territorial

Informar

dels recursos socials que treballen per a promoure la inclusió

Promoure

la reflexió i sensibilització sobre la exclusió social i la iclusió social

Assessorar

en matèria d'inclusió social amb l'objectiu de definir i orientar a entitats i administració en pràctiques i polítiques inclusives

Afavorir

la participació i el treball transversal en matèria d'inclusió i cohesió social amb tots els agents de la comunitat