A PEU DE CARRER

Descripció del recurs

És un projecte d’intervenció socioeducativa amb conveni amb l’IMSST, que es desenvolupa a l’espai públic, als barris de Ponent. Treballa amb la finalitat d’observar, detectar, prevenir i actuar davant les necessitats de la població, especialment infants, adolescents, joves i les seves famílies en situació de risc i exclusió social.

L’Objectiu es conèixer a la població del territori establint vincles positius amb ells i elles per acompanyar-los en el seu procés de desenvolupament integral amb la finalitat de fer de pont, canalitzant les seves necessitats i demandes amb els/les agents de la xarxa comunitària.

També s’encarrega de proporcionar eines a les persones per tal d’assolir per elles mateixes el màxim desenvolupament de les seves capacitats per viure i conviure en equilibri en el seu entorn i la percepció que en té d’aquest.

Amb la intenció d’apropar la població amb els recursos de la zona, A Peu de Carrer desenvolupa la seva acció a les següents zones de Ponent: Camp Clar, El Pilar, Torreforta, La Granja, Parc Riuclar i La Floresta.

Dades de contacte
Població a qui va destinat
Infància i adolescència, Joventut
Telèfon
Correu electrònic
Barri on actúa
Horari d'atenció
8:00 a 19:00