Qui som

L’observatori social és un instrument per produir i transferir informació i coneixement en matèria d’inclusió i acció comunitària.

El Pla Local d’Acció Comunitària Inclusiva (PLACI) és un nou pla que neix de la fusió dels Plans Locals d’Inclusió (PLIS) amb els Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC). Aquest pla busca definir estratègies i polítiques d’inclusió social i de lluita contra la pobresa i l’exclusió social, tot incorporant la perspectiva comunitària. A més, és una eina per construir una plataforma compartida, entre tots els actors de territori, establint compromisos per promoure un municipi més inclusiu.

És una iniciativa de l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSST), amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona i del Departament de Treball, Afers Socials i Família.

L'equip

L’equip del PLACI està compost per tècniques de diverses disciplines de l’àmbit social