Indicadors de ciutat

Indicador Pdf Excel
Indicador 1: Població atesa als serveis socials de l'IMSST 2022

Indicador 1: Població atesa als serveis socials de l'IMSST 2021

Indicador 1: Població atesa als serveis socials de l'IMSST 2020

Indicador 2: Ajuts d'urgència social 2022

Indicador 2: Ajuts d'urgència social 2021

Indicador 2: Ajuts d'urgència social 2020

Indicador 3: Problemàtiques ateses als EBSS l'any 2022

Indicador 3: Problemàtiques ateses als EBSS l'any 2021

Indicador 3: Problemàtiques ateses als EBSS l'any 2020