ASSOCIACIÓ DE CARDIOPATIES CONGÈNITES ( AACIC )

Descripció del recurs

OBJECTIUS:

  • Atendre de manera integral a les persones amb cardiopatia congènita, les seves famílies i els/les professionals que hi tinguin relació al llarg de les diferents etapes evolutives.
  • Potenciar i impulsar projectes i serveis d’integració de les persones afectades de cardiopaties congènites en els diferents àmbits de la societat  (educatiu, laboral, lúdic…).
  • Informar, difondre i sensibilitzar a la societat sobre les cardiopaties congènites.
  • Potenciar i impulsar iniciatives d’investigació sobre les cardiopaties congènites.
  • Formar i fomentar el voluntariat com a forma de col·laboració.
  • Vetllar per aconseguir l’aplicació efectiva dels drets del nen o nena hospitalitzats (recollits en la Carta Europea dels Drets del Nen Hospitalitzat).
SERVEIS I PROJECTES
  • Servei de suport a les persones amb cardiopatia congènita.
  • Servei d’atenció psicosocial i d’acompanyament a les famílies amb fills/es amb problemes de cor congènits.
  • Servei d’assessorament i atenció als/a les professionals.
Dades de contacte
Població a qui va destinat
Infància i adolescència, Joventut, Discapacitat
Telèfon
Correu electrònic
Pàgina web
Barri on actúa
Horari d'atenció
De Dilluns a Divendres de 9 a 16.30 o hores a convenir
Xarxes socials