Informe d’indicadors de risc de pobresa i d’exclusió social de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de Tarragona (PLICST, 2017)

Fitxa tècnica

En aquest document es presenten les dades d’evolució entre els anys 2012-2015 del conjunt d’indicadors territorials de risc de pobresa i d’exclusió social de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de Tarragona, a partir de les dades disponibles a l’Idescat.

Amb aquest informe es pretén identificar les dades de la ciutat de Tarragona en relació amb els indicadors territorials de risc de pobresa i d’exclusió social comparant-los amb la mitjana de Catalunya i oferir una radiografia de les situacions de vulnerabilitat que hi ha en la nostra ciutat.

L’equip de l’Oficina Tècnica del Pla local d’inclusió i cohesió social de Tarragona (PLICST) espera, amb aquest informe, poder contribuir una vegada més a posar al servei dels professionals i de la ciutadania dades i recursos per continuar produint i transferint coneixements sobre la situació de l’exclusió social de caire local, així com els recursos, les accions i les mesures per a la inclusió i la cohesió social del territori.