Enquesta de condicions de vida de la població de Tarragona (Anàlisi social i organitzativa, 2007)

Fitxa tècnica

Descriu fenòmens de la ciutat com ara els canvis en l’estructura i la composició de les llars, la distribució de la pobresa, l’aparició de noves formes de desigualtats socials, l’ocupació espacial del territori pels diversos tipus de famílies, la situació de la població respecte de la salut, la participació social i política.

L’informe interessa doblement a les entitats i institucions del territori: per un costat perquè els permet conèixer millor les característiques de la població i les seves necessitats; per un altre costat perquè els permet dissenyar més eficaçment la resposta a dites necessitats i preveure també el futur més proper.