Els Plans Locals d’Acció Comunitària per a la Inclusió Social

Fitxa tècnica

  • Autors:  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.  Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària Redacció: consultories El Risell i Marges
  • Any de publicació: Abril de 2021
Amb aquest document de política pública, presentem la nova eina d’intervenció que la Generalitat de Catalunya posa a disposició dels ens locals en matèria d’inclusió social i acció comunitària: els plans locals d’acció comunitària per a la inclusió social (PLACI).
La finalitat que es persegueix amb el PLACI és la incorporació de l’acció comunitària per a la inclusió social en la planificació estratègica i operativa dels ens locals a través d’una eina específica: el pla local d’acció comunitària per a la inclusió social (PLACI). Aquesta eina de planificació ha d’esdevenir el full de ruta de l’acció comunitària, com a estratègia per a la inclusió social i la millora de la qualitat de vida de les persones.