GLOSSARI ACCIÓ COMUNITÀRIA INCLUSIVA

Fitxa tècnica

  • Direcció tècnica: Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària
  • Redacció: equip de l’Oficina Tècnica del PLACI
  • Coordinació: Oficina tècnica del PLACI – Consultories Risell – Marges
  • Edició: Secció de Publicacions i Assessorament Lingüístic del Departament de Drets Socials amb risc d’exclusió social.

 

Glossari de l’acció comunitària inclusiva
Aquest document aporta un compendi compartit de conceptes propis de l’àmbit de l’acció comunitària inclusiva amb l’objectiu de facilitar la comunicació entre els diversos actors que hi estan implicats: persones, grups, entitats, conjunt de professionals, organitzacions, empreses i institucions. També conté un apartat amb les sigles més utilitzades i les referències que s’han consultat per elaborar aquest glossari.