Memòria anual 2022 del Punt d’Assessorament Energètic de Tarragona (PAE)

Fitxa tècnica

  • Autors: Sistemas mediomabientales (SM)
  • Any de publicació: Juliol 2023
  • Àmbit: Tarragona
  • Idioma: castellano

 

L’any 2022 l’Ajuntament de Tarragona, a través de l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSST), impulsa la creació del Punt d’Assessorament Energètic (PAE) municipal, adreçat a la ciutadania del municipi i, en especial, als col·lectius vulnerables amb l’objectiu principal de millorar la situació socioeconòmica de la ciutadania en relació a l’accés als subministraments bàsics d’electricitat, aigua i gas.
Com a adjudicatària del contracte, SM, Sistemas Medioambientales, emet el present informe del servei prestat, en relació amb les tasques efectuades i els indicadors d’avaluació de funcionament del PAE de Tarragona.