Memòria bons socials 2023

Aquest informe té l’objectiu de mostrar els resultats de la segona edició de la Campanya de Bons per a Activitats d’Estiu TGN, realitzada l’any 2023. En aquest es pot conèixer la filosofia d’aquest projecte, les fases que s’han dut a terme per a desenvolupar-lo i els indicadors corresponents a cadascuna d’aquestes fases. L’informe també inclou l’opinió de les famílies enquestades, així com de les entitats que han format part de la Campanya de Bons per a Activitats d’Estiu TGN 2023.

DESCARREGA L’INFORME