Estat de la LGTBIfòbia a Catalunya el 2017

Fitxa tècnica

  • Autors: Observatori contra l’Homofòbia
  • Editors:
  • Any de publicació: 2017
  • Àmbit: Catalunya
  • Idioma: català

El present informe respon a la situació de la LGTBI-fòbia a Catalunya del 2017 segons el seguiment que en fa l’Observatori contra l’Homofòbia (OCH).

Es tracta del tercer informe íntegre que es fa des de l’aprovació de la Llei 11/2014 i d’acord amb aquesta. Es duu a terme amb una metodologia íntegrament científica, tant pel que fa al registre i recollida de les incidències com al seu procés i la seva anàlisi. Així doncs, aquest treball constitueix la memòria antidiscriminatòria relativa a l’any 2016 en la mesura que recull, documenta i analitza les incidències de LGTBI-fòbia a Catalunya i comunicades a l’OCH, així com altres incidències de les quals l’entitat ha tingut coneixement directe, encara que no hagi estat a través d’una comunicació de denúncia.

Aquest informe és el pols de la realitat del col·lectiu LGTBI i la LGTBI-fòbia a Catalunya fet des de l’àmbit associatiu. El 2017 ha estat un any en què l’aplicació de la Llei 11/2014 ha fet més passos endavant, però també hi ha hagut un augment important de les agressions, tant físiques com verbals, amenaces i assetjament, i especialment verbals (s’ha passat de 10 incidències registrades el 2016 a 20 el 2017) i físiques (s’ha passat de 15 incidències el 2016 a 19 el 2017 ). Tant ha estat així que moltes de les agressions han estat visibilitzades a través dels mitjans de comunicació. Tal com es pot observar a l’anàlisi de dades quantitatives, el percentatge d’agressions passa del 30,9% el 2015 i el 2016 al 47,7% el 2017, de manera que suposen gairebé la meitat de les incidències registrades.