Les veus de la pobresa des de dins

Fitxa tècnica

  • Autors: ’Entitats Catalanes d’Acció Social
  • Any de publicació: Juliol 2018
  • Àmbit: Catalunya
  • Idioma: català

L’INSOCAT, recull d’Indicadors socials a Catalunya en relació al context estatal i europeu, és un Informe per a la millora de l’acció social que ECAS publica periòdicament des de l’abril del 2012. Compta amb dues edicions anuals:

  • Dades generals, transversals i de context: nivells de renda, mercat laboral, educació, habitatge i sistema de protecció social
  • Monogràfics: centrats en un àmbit o temàtica específica