Informe INSOCAT per a la millora de l’acció social Indicadors socials a Catalunya en relació al context estatal i europeu

Fitxa tècnica

  • Autors: Síndic de Greuges de Catalunya
  • Editors: Síndic de Greuges de Catalunya
  • Any de publicació: Febrer de 2018
  • Àmbit: Catalunya
  • Idioma: Català

L’elaboració d’aquest informe està justificada per les queixes rebudes que posen de manifest, d’una banda, la impossibilitat amb què es troben moltes persones i famílies per accedir a un habitatge assequible amb els escassos ingressos de què disposen, en molts casos provinents de la percepció d’una prestació social; i, de l’altra, la incapacitat material amb què es troben les administracions públiques a l’hora de garantir el dret a l’habitatge de totes les persones que no poden accedir a un habitatge en el mercat lliure, sigui perquè no disposen d’ingressos suficients per assumir la renda d’un habitatge de lloguer privat sigui perquè, tot i disposar de certs ingressos, no poden acomplir a les garanties de pagament que habitualment requereixen els propietaris d’habitatges.