Introduint la perspectiva de gènere interseccional a les estadístiques. Guia teoricopràctica

Fitxa tècnica

  • Autors: Institut Català de les Dones & Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili
  • Any de publicació: Juny 2022
  • Àmbit: Catalunya
  • Idioma: català
 
El text que teniu a les mans té per objectiu oferir estratègies i pràctiques per incorporar la perspectiva de gènere i interseccional (PGI) en els processos de producció i d’interpretació de les estadístiques, així com dels estudis que se’n puguin derivar. Té el seu precedent en la guia Estadístiques sota sospita (Carrasco Bengoa, 2007), editada per l’Institut Català de les Dones, que ens ha servit de model i de font d’inspiració.