Informe Radar ECOM: Vulneracions de drets i discapacitat física i/o orgànica

Fitxa tècnica

  • Autors: Enoc Cifuentes i Inma Gómez
  • Any de publicació: Juny 2022 – Segona edició
  • Àmbit: Catalunya
  • Idioma: català

 

Les finalitats d’aquest informe són:

  • Visibilitzar: Fer visibles les vulneracions de drets que han patit les persones amb discapacitat física i/o orgànica durant el 2021.
  • Conscienciar: Generar consciència ciutadana envers els drets de les persones amb discapacitat física i/o orgànica.
  • Prevenir: Establir plans d’acció (amb diferents públics) per prevenir possibles situacions de vulneracions de drets i discriminació per raó de discapacitat.