Informe Insocat: Habitatge i exclusió residencial

Fitxa tècnica

  • Autors: ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social)
  • Any de publicació: Abril 2022
  • Àmbit: Catalunya
  • Idioma: català

L’’INSOCAT número 14 vol centrar-se en l’habitatge i mostrar les situacions més invisibilitzades de l’exclusió residencial, com són la inseguretat i la inadequació de
l’habitatge. Un informe basat en l’anàlisi documental i de marc legal existent, així com en les
dades estadístiques més recents a Catalunya i el treball de camp amb fonts primàries per
incorporar el coneixement de les entitats d’acció social i de persones expertes en aquest
àmbit i el testimoni directe de persones que viuen en situació d’exclusió residencial. A partir
del coneixement i de les vivències compartides, fem un diagnòstic i plantegem una sèrie de
propostes.