Informe de dades sociodemogràfiques de la ciutat de Tarragona, 2015

Fitxa tècnica

  • Autors: OFICINA TÈCNICA DEL PLA LOCAL D’INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL DE TARRAGONA
  • Any de publicació: 2015
  • Àmbit: Tarragona
  • Idioma: català

Un any més, des de l’Observatori Social de Tarragona, a través de l’Oficina Tècnica del Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social de Tarragona, es pretén oferir amb aquesta informe sociodemogràfic de ciutat, una radiografia de l’estructura de la població a la ciutat de Tarragona, així com també dels diversos barris i/ o zones que la composen. Aquest és el segon any que ens disposem a realitzar un estudi sociodemogràfic de la ciutat, amb el propòsit de continuant realitzar-lo en anys següents.