Estat dels Serveis Socials a Catalunya

Fitxa tècnica

  • Autors: Gabinet Tècnic del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • Any de publicació: 2016
  • Àmbit: Catalunya
  • Idioma: català

El present i cinquè informe, emès pel Consell General de Serveis Socials el 26 de setembre de 2016, segueix  l’estructura analítica dels anteriors i s’ha actualitzat amb les darreres dades oficials disponibles fins a l’any 2015 (i quan ha estat possible, fins al 2016). També s’han aplegat en un únic epígraf els apartats d’anàlisi de context i d’anàlisi de les necessitats socials prioritàries a Catalunya. Novament, en aquesta edició l’informe se centra de manera prioritària en la segona part, l’anàlisi de l’acció del Sistema català de serveis socials.