El Panoràmic 2016. Dades per enfortir les entitats

Fitxa tècnica

  • Autors: Ajuntament de Barcelona
  • Any de publicació: Juny 2017
  • Àmbit: Barcelona
  • Idioma: català
La tercera edició d’El Panoràmic 2016 recull un ampli nombre de dades i gràfics que permeten aprofundir en les fortaleses i febleses del tercer sector, així com en la participació i el funcionament en el si de les entitats, les seves formes de finançament i els reptes de futur. “Les dades no són només d’utilitat per a les associacions sinó també per a les administracions, ja que poden ajudar-les a l’hora de crear polítiques públiques i de conèixer el teixit social, i per al món de la recerca” va destacar Pau Vidal, coordinador de l’Observatori del Tercer Sector-OTS, durant l’acte de presentació de l’estudi que va tenir lloc el 8 de juny a Barcelona.