Document de bases per a un marc de referència del treball comunitari als serveis socials bàsics

Fitxa tècnica

  • Autors:  Generalitat de Catalunya. Departament de Drets Socials
  • Any de publicació: Juny 2022
  • Àmbit: Catalunya
  • Idioma: català
En el context de la intervenció comunitària als serveis socials bàsics, es presenten els fonaments conceptuals i tècnics d’una proposta de model que reforça la prevenció com a estratègia per abordar els factors de risc i prevenir situacions de vulnerabilitat.