Altres estudis i informes
En aquest apartat es sistematitzen documents (estudis, informes, publicacions..) rellevants en l’àmbit social tant a nivell català com estatal i europeu.