SMHAUSA, SERVEI MUNICIPAL DE L’HABITATGE I ACTUACIONS URBANES

Descripció del recurs
l’Oficina d’Habitatge és una finestra que mostra al ciutadà totes les opcions que té alhora de trobar un habitatge, com fer-ho, i les actuacions que s’estan duent a terme. Alguns dels serveis que duu a terme són: la rehabilitació de façanes, l’accés assequible de l’habitatge i la dinamització del mercat de lloguer.  Mira de corregir els desequilibris que es produeixen en un mercat tan competitiu com és l’immobiliari, per tal d’oferir als tarragonins l’accés a un habitatge digne i assequible.

 

Dades de contacte
Població a qui va destinat
Població en general
Telèfon
Correu electrònic
Barri on actúa
Horari d'atenció
De dilluns a divendres de 8.30 h a 14 h.