SERVEI D’ATENCIÓ A LES ADDICCIONS A TARRAGONA, PROJECTE HOME

Descripció del recurs

Des de 1995, a Projecte Home Catalunya treballem per al tractament i la prevenció de les drogodependències, l’alcoholisme i les ludopaties. La nostra missió és promoure la dignitat i l’autonomia de les persones.

Som fruit de la voluntat de la societat civil catalana, que fa més de 20 anys va veure la necessitat d’impulsar una resposta no governamental i de qualitat que garantís que qualsevol ciutadà resident a Catalunya amb problemes de drogues pogués ser atès adequadament.

Projecte Home Catalunya té com a missió promoure l’autonomia i la dignitat de les persones, treballant per al tractament i la prevenció de les drogodependències i altres conductes addictives.

Serveis a Tarragona:

  • Orientació i diagnòstic per a adolescents i adults
  • Assessorament a familiars
  • Derivació a centres de tractament
  • Acompanyament a la reinserció sociolaboral
  • Mesures Penals Alternatives per a drogodependents
  • Programes preventius a centres educatius i empreses
Dades de contacte
Població a qui va destinat
Joventut, salut mental, Addiccions
Telèfon
Correu electrònic
Barri on actúa
Horari d'atenció
Dilluns de 8.00 a 16.30h Dimarts de 8.00 a 16.00h Dimecres de 8.00 a 20.30h Dijous de 8.00 a 15.30h Divendres de 8.00 a 15.00h