PROGRAMA MAIS TARRAGONA

Descripció del recurs

Programa de mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de la renda mínima d’inserció o persones en situació d’exclusió social o vulnerabilitat.

Orientació, informació i formació (amb l’objectiu, entre d’altres, de procurar la professionalització per a noves competències), i ajustar els itineraris d’inserció al nivell d’ocupabilitat i d’acompanyament a la inserció en el mercat ordinari com a destinació final de les persones que participin.

Dades de contacte
Població a qui va destinat
Joventut, Migrants i minories culturals i religioses, Discapacitat, salut mental, Addiccions, Reclusió i inserció social, Col·lectiu LGTBI, Persones sense sostre i amb dificultats d’habitatge, Població en general
Barri on actúa
Horari d'atenció
09:00 – 18:00