PIS PERMISOS “LA RODA DE LA VIDA”

Descripció del recurs

El Pis Permisos “Roda de la Vida” és un espai residencial que dóna resposta a
persones que estan complint condemna i que no disposen d’habitatge ,o no poden,
per gaudir de sortides a l’exterior del centre penitenciari on estan complint condemna.

Es un espai residencial de 5 places, mixt i ubicat al Barri de La Floresta de Tarragona

El recurs funciona com a primer espai acollidor extern al centre penitenciari duent a
terme un seguiment socioeducatiu i de suport en el medi social per tal de què els/les
interns/es puguin refer la seva vida, evitant així la reincidència delictiva.

Objectiu principal
 Potenciar les capacitats d’inserció social de les persones derivades de diferents centres
penitenciaris a través d’un espai d’acollida i d’un recolzament professional que afavoreixi una
correcta incorporació progressiva al medi social.
Objectius específics
 Àmbit d’habitatge: Oferir un habitatge on poder cobrir les necessitats bàsiques
 Àmbit de vida quotidiana: Dur a terme pautes positives de convivència i hàbits saludables.
 Acompanyament: Acompanyar i oferir recolzament professional a nivell socioemocional.
 Àmbit socio-educatiu-sanitari, laboral-formatiu, institucional: Conèixer i assistir als recursos
òptims per a l’adequada integració social al medi i compliment del Pla de Treball.
 Seguiment post institucional: Dur a terme un seguiment dels casos que hagin sigut
beneficiaris del recurs i que ja han causat baixa per tal d’obtenir el grau de rehabilitació i/o
reincidència penitenciària.

L’equip humà està format per 1 treballadora social responsable del projecte, una educadora social i una integradora social.

Dades de contacte
Població a qui va destinat
Reclusió i inserció social
Telèfon
Correu electrònic
Barri on actúa
Horari d'atenció
24h durant tot l'any