Ocell de foc TAC

Descripció del recurs

Acompanyament i orientació INTEGRAL per al retorn al sistema educatiu i/o laboral.

Atenció VIRTUAL via WhatsApp, correu electrònic, Instagram, Tik Tok i Facebook.

Atenció grupal per COMPARTIR experiències i fomentar les relacions positives.

Activitats de participació i implicació en la COMUNITAT.

Suport a INICIATIVES JUVENILS.

Informació, sensibilització i lluita contra l’estigma de la SALUT MENTAL.

Dades de contacte
Població a qui va destinat
Joventut, Discapacitat, salut mental
Telèfon
Correu electrònic
Barri on actúa
Horari d'atenció
Dimarts i Dijous de 16:30 a 19 hores (Tarragona), Dilluns i dimecres de 15:30 a 18:00 hores (Vallsgenera), Dilluns de 10 a 12 i de 16 a 18 hores (Espai Jove Valls), Dimecres quinzenals de 17 a 20 hores (Masia Tous Salou)
Xarxes socials