LLAR MUNICIPAL DE GENT GRAN TORREFORTA

Descripció del recurs

Les llars municipals de gent gran de Tarragona són equipaments municipals de promoció social que faciliten l’esbarjo i la convivència per a la màxima integració social de la Gent Gran i que ofereixen una sèrie de serveis adreçats a satisfer les necessitats de relació i amistat, d’autoestima i creativitat, de formació i informació, així com la participació plena i activa en la societat.

Amb el reglament vigent de les llars municipals de gent gran es defineix el concepte i model de gestió d’aquests espais de convivència.

Dades de contacte
Població a qui va destinat
Gent gran
Telèfon
Barri on actúa