ASSOCIACIÓ LA TEULADA

Descripció del recurs

La Teulada, la xarxa d’organitzacions d’economia social i solidària de Tarragona.

La Teulada és una associació que es construeix en base als valors que promou el cooperativisme com l’equitat, la solidaritat, la sostenibilitat, la participació, la inclusió i el compromís amb la comunitat.

Dades de contacte
Població a qui va destinat
Població en general
Telèfon
Correu electrònic
Barri on actúa
Xarxes socials