INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ DE TARRAGONA

Descripció del recurs

Des del mes de desembre de 2008, la Conselleria d’Ensenyament de l’Ajuntament es va dotar d’un nou organisme de gestió dels afers educatius de la ciutat: l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona.

L’IMET és l’organisme de l’Ajuntament de Tarragona responsable de la gestió, organització i optimització dels serveis i projectes que, en l’àmbit educatiu no universitari, són de competència municipal.

Dades de contacte
Població a qui va destinat
Infància i adolescència, Joventut
Telèfon
Correu electrònic
Barri on actúa
Horari d'atenció
Telefònicament: de dilluns a divendres de 9 a 14 h, al 977 24 84 09 o Telemàticament: a [email protected]