FUNDACIÓN ADRA

Dades de contacte
Població a qui va destinat
Gent gran, Persones sense sostre i amb dificultats d’habitatge
Telèfon
Correu electrònic
Barri on actúa
Horari d'atenció
16 a 20 h (lunes a viernes)