FUNDACIÓ RENAL JAUME ARNÓ

Descripció del recurs

La Fundació Renal Jaume Arnó és una entitat sense ànim de lucre amb l’objectiu principal d’ajudar a les persones amb malalties renals i a les seves famílies, en els diversos aspectes i àmbits que puguin necessitar tals com atenció nutricional i dietètica, atenció psicològica i atenció social.

Treballem sota tres eixos:

  1. Sensibilització de al població respecte la malaltia i la importància de la donació d’òrgans
  2. Prevenció + Investigació en malalties cardiovasculars
  3. Millora de la qualitat de vida del pacient renal
Dades de contacte
Població a qui va destinat
Infància i adolescència, Joventut, Gent gran, Migrants i minories culturals i religioses, Discapacitat, Dependència, salut mental, Població en general
Telèfon
Correu electrònic
Barri on actúa
Horari d'atenció
Horaris adequats segons demanda
Xarxes socials