FUNDACIÓ ONADA

Descripció del recurs

La FUNDACIÓ PRIVADA ONADA és una entitat d’iniciativa social, sense ànim de lucre, que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb més dificultats de la comarca del Tarragonès.

La nostra missió és aconseguir la felicitat de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, de la gent gran, i de les seves famílies, així com d’altres col·lectius amb dificultats d’inserció sòcio-laboral, millorant l’autonomia personal i la qualitat de vida, amb la participació activa de cada persona, oferint el suport que cadascú necessita, per a que disposin de les mateixes oportunitats que la resta de ciutadans i la plena integració social i laboral.

Oferim serveis d’atenció diürna, serveis formatius, inserció laboral, suport a la llar i centre especial de treball.

Dades de contacte
Població a qui va destinat
Gent gran, Discapacitat, salut mental
Telèfon
Correu electrònic
Barri on actúa
Horari d'atenció
9 a 5
Xarxes socials