FUNDACIÓ INTERMEDIA

Descripció del recurs

La Fundació Intermedia és una entitat del tercer sector que té com a missió facilitar l’ocupació, la inserció sociolaboral i la millora professional de les persones mitjançant l’as­sessorament, l’orientació i la formació. Els elements clau d’aquest procés són l’empode­rament, el creixent competencial i el desenvolupament de les trajectòries professionals de les persones.

Per aconseguir-ho, Intermedia porta a terme una tasca d’intermediació, fidelització i de tre­ball en xarxa amb les empreses i el teixit so­cioeconòmic des d’una dimensió comunitària que té en compte tant les necessitats de les persones com la conjuntura del mercat labo­ral.

Dades de contacte
Població a qui va destinat
Joventut, Migrants i minories culturals i religioses, Reclusió i inserció social, Col·lectiu LGTBI, Irregularitat administrativa, Persones sense sostre i amb dificultats d’habitatge, Població en general
Telèfon
Barri on actúa
Horari d'atenció
De dilluns a dijous de 8:00 a 18:00 h i divendres de 8:00 a 15:00 h
Xarxes socials