FUNDACIÓ CASAL L’AMIC

Descripció del recurs

La Fundació Casal l’Amic, és una organització amb més de 30 anys d’experiència no lucrativa, i que té com a objectiu principal l’acció social i educativa amb infància, adolescència i joventut, destinada a la prevenció de situacions de risc social en aquets grups.
D’entre altres destaquem:

ÀMBIT INFÀNCIA I FAMÍLIA
Oferim diferents programes d’educació no formal i promoció de l’èxit escolar adreçat a l’acompanyament dels infants, adolescents i joves, i les seves famílies per millorar i transformar la seva situació de vulnerabilitat.
Tallers d’estudis Assistits (TEA): Els Tallers d’estudis Assistits és un programa que sorgeix del Pla Educatiu d’Entorn, on el principal objectiu és potenciar la igualtat d’oportunitats, evitar qualsevol mena de marginació i/o exclusió i afavorir l’èxit escolar de l’alumnat del centre.

– CaixaProinfància: El Programa CaixaProinfància és una iniciativa de l’Obra Social “la Caixa” adreçada a la infància en situació de pobresa econòmica i vulnerabilitat social, amb la finalitat de promoure i donar suport al seu desenvolupament d’una manera integral, afavorint i fomentant les polítiques de millora de l’equitat, la cohesió social i d’igualtat d’oportunitats per a la infància i les seves famílies.

ÀMBIT ACCIÓ COMUNITÀRIA
Orientar a estimular processos de transformació i millora de l’entorn, amb el vincle territorial com a eix i partint de l’apoderament de les persones, entitats i xarxes. Oferint eines i recursos per tal que aquests esdevinguin protagonistes del canvi social.

– A Peu de Carrer: És un projecte d’intervenció socioeducativa que es desenvolupa a l’espai públic, en els barris de Ponent de Tarragona. Treballa amb la finalitat d’observar, detectar, prevenir i actuar davant les necessitats i demandes d’infants, adolescents, joves i les seves famílies.

També acollim altres iniciatives com els programes de garantia juvenil, es tracta d’una iniciativa europea que pretén facilitar l’accés dels joves al mercat de treball. Pensada per als joves que encara no estan dins del sistema de formació o ocupació.

Dades de contacte
Població a qui va destinat
Infància i adolescència, Joventut
Telèfon
Correu electrònic
Barri on actúa
Horari d'atenció
Dilluns a Divendres de 8:30 a 18:00
Xarxes socials