FUNDACIÓ CASAL L’AMIC

Descripció del recurs

La Fundació Casal l’Amic, és una organització no lucrativa amb més de 30 anys d’experiència, i que té com a objectiu principal l’acció social i educativa amb infància, adolescència i joventut, destinada a la prevenció de situacions de risc social en aquests grups.

Actualment s’estan duent a terme dos projectes:

  • Programa CaixaProinfància (CPI)
  • A Peu de Carrer (APC)

Programa CaixaProinfància (CPI):

És una iniciativa de l’Obra Social ”la Caixa” adreçada a la infància en situació de pobresa econòmica i vulnerabilitat social, amb la finalitat de promoure i donar suport al seu desenvolupament d’una manera integral, afavorint i fomentant les polítiques de millora de l’equitat, la cohesió social i d’igualtat d’oportunitats per a la infància i les seves famílies. Aquest programa es desenvolupa amb la coordinació, la referència i la prestació de la Fundació Casal l’Amic (FCA).

El programa CaixaProinfància a través de la col·laboració de la xarxa de recursos i entitats del territori implanta una sèrie de serveis que es presten mitjançant entitats sense ànim de lucre especialitzades en cada àmbit: reforç educatiu, temps lleure, suport educatiu familiar, atenció psicoterapèutica personal i familiar i promoció de la salut.

Aquest programa es duu a terme en dos territoris: Barris de Ponent i Sant Salvador.

A Peu de Carrer (APC) :

És un projecte d’intervenció socioeducativa amb conveni amb l’IMSST, que es desenvolupa a l’espai públic, als barris de Ponent. Treballa amb la finalitat d’observar, detectar, prevenir i actuar davant les necessitats de la població, especialment infants, adolescents, joves i les seves famílies en situació de risc i exclusió social.

L’Objectiu es conèixer a la població del territori establint vincles positius amb ells i elles per acompanyar-los en el seu procés de desenvolupament integral amb la finalitat de fer de pont, canalitzant les seves necessitats i demandes amb els/les agents de la xarxa comunitària.

També s’encarrega de proporcionar eines a les persones per tal d’assolir per elles mateixes el màxim desenvolupament de les seves capacitats per viure i conviure en equilibri en el seu entorn i la percepció que en té d’aquest.

Amb la intenció d’apropar la població amb els recursos de la zona, A Peu de Carrer desenvolupa la seva acció a les següents zones de Ponent: Camp Clar, El Pilar, Torreforta, La Granja, Parc Riuclar i La Floresta.

Dades de contacte
Població a qui va destinat
Infància i adolescència, Joventut, Població en general
Telèfon
Correu electrònic
Pàgina web
Barri on actúa
Horari d'atenció
8:00 a 19:00
Xarxes socials