FUNDACIÓ ANTONI CAMBRODÍ-Institut de Psicologia Evolutiva

Descripció del recurs

La Fundació Antoni Cambrodí-Institut de Psicologia Evolutiva és una fundació catalana sense ànim de lucre que ve donant diferents serveis, des de fa 39 anys, en els àmbits de l’educació, la diversitat funcional, la salut psicològica, la formació específica, l’atenció social als discapacitats i menors vulnerables, etc. Té vincles amb institucions estatals i internacionals i es dedica especialment a la ciutat de Tarragona i comarques properes. Els serveis actuals que brinda són:

Psicologia: *Psicoteràpia d’infants i adolescents, *Acompanyaments terapèutics, *Assessorament i orientació a famílies.

Psicopedagogia: *Avaluació psicopedagògica, *Atenció psicopedagògica i educativa, *Programes d’estimulació cognitiva, *Tractament de la dislèxia i discalcúlia, *Coordinació amb l’escola i altres serveis d’atenció a la infància.

Logopèdia.

Fisioteràpia.

Formació.

Dades de contacte
Població a qui va destinat
Infància i adolescència, Joventut, Gent gran, Discapacitat, salut mental, Població en general
Correu electrònic
Barri on actúa
Horari d'atenció
De dilluns a divendres: de 9 a 13h i de 16 a 20h. (prèvia concertació de l'hora)
Xarxes socials