FUNDACIÓ AMICS DE LA GENT GRAN

Descripció del recurs

La nostra missió és lluitar contra la soledat i la marginació a les que queden exposades milers de persones grans mitjançant l’acompanyament emocional de persones voluntàries i sensibilització de la societat, amb el desenvolupament de projectes i campanyes.

La nostra visió és una societat que reconegui el paper, la singularitat i el valor de les persones grans que la conformen, evitant-ne així l’exclusió i enriquint-nos tots i totes d’una vellesa que ha de ser vista com una oportunitat col·lectiva i individual, i no com un llast.

 

 

Dades de contacte
Població a qui va destinat
Gent gran
Telèfon
Correu electrònic
Barri on actúa
Horari d'atenció
Dijous de 9.00 a 14.00h
Xarxes socials