FEDERACIÓ MESTRAL- COCEMFE TARRAGONA

Descripció del recurs

La Federació d’associacions Mestral COCEMFE Tarragona es va crear l’any 2005. Va aparèixer una entitat que pot aglutinar totes les associacions, prestar-los el suport que necessitin, organitzat jornades d’informació i treballs de recollida de dades per a un informe fidedigne sobre el sector des del punt de vista territorial.

L’estructura de funcionament que es va crear amb el projecte Units per la raó, va servir per començar a programar i coordinar accions comunes, donar cobertura a les associacions, ampliar la Federació, relacionar-se i col·laborar amb les altres federacions provincials per debatre sobre les problemàtiques comunes i consensuar accions comunes.

Dades de contacte
Població a qui va destinat
Discapacitat
Telèfon
Correu electrònic
Barri on actúa
Xarxes socials