CUENTROPÍA, SCCL

Descripció del recurs

Cuentropía és una entitat que desenvolupa projectes d’educació social transformadora amb l’objectiu de fomentar la lectura i l’acompanyament emocional respectuós. Realitzem tallers, assessoraments i formacions lúdiques i creatives, amb els llibres com a recurs socioeducatiu.

Dades de contacte
Població a qui va destinat
Infància i adolescència, Joventut
Telèfon
Correu electrònic
Barri on actúa
Xarxes socials