CENTRE DE NOVES OPORTUNITATS DEL CAMP DE TARRAGONA. FUNDACIÓ INTERMEDIA – FORMACIÓ I TREBALL UTE

Descripció del recurs

El Centre de Noves Oportunitats va adreçat a joves d’entre 16 i 24 anys inscrits/es a la Garantia Juvenil i donats/es d’alta al Servei d’Ocupació de Catalunya, que no han finalitzat amb èxit els estudis obligatoris i/o post-obligatoris i que  actualment no tenen una feina.

El Centre de Noves Oportunitats és un programa integral que combina diferents accions:
• Accions d’apoderament
• Accions de desenvolupament competencial
• Serveis d’orientació
• Formació professionalitzadora en competències i acompanyament a la formació reglada
• Tutorització i mentoratge
• Inserció laboral
• Accions de suport a l’ escolarització i a la inserció

Dades de contacte
Població a qui va destinat
Infància i adolescència, Joventut
Telèfon
Correu electrònic
Barri on actúa
Horari d'atenció
9:00 h a 15:00 h de dilluns a divendres. Actualment amb cita prèvia
Xarxes socials