CAS DROGODEPENDENCIES TARRAGONA

Descripció del recurs

El CAS és el servei public especialitzat que garanteix   l’atenció integral a les persones  amb trastorns per l’ús de substàncies i les seves famílies, garantint la coordinació amb els dispositius sanitaris i socials del territori i complint amb les directrius del Pla Director de Salut Mental i Addiccions. Inclòs a la Xarxa D’Atenció a les Drogodependències de la Generalitat de Catalunya, amb el que és la porta d’accés a altres  recursos específics  de drogodependències a nivell hospitalari i residencial .

L’equip interdisciplinar està format per  professionals de psiquitria, medicina general, psicologia, treball social, infermeria, auxiliars de clínica i  administració. S’ofereix atenció individual, familiar i grupal.

Dades de contacte
Població a qui va destinat
salut mental, Addiccions
Telèfon
Correu electrònic
Barri on actúa
Horari d'atenció
De 8 a 15 hores i un parell de dies hi ha atenció continuada fins les 17h