CÀRITAS INTERPARROQUIAL DE TARRAGONA

Descripció del recurs

Betània – Centre de dia per a persones sense llar 

El Centre de dia Betània s’ofereix de dilluns a divendres com un recurs socialitzador i de suport diürn per a l’acompanyament a les persones en el seu procés d’incorporació social i laboral, i de recuperació de l’autonomia personal. Facilita un espai de pertinença on les persones poden relacionar-se amb unes altres i gaudir d’aquest contacte, adquirir i/o recuperar habilitats socials i convivencials, hàbits per al desenvolupament d’una vida autònoma, establiment de rutines, etc.

Aquest centre serveix en molts casos com a enllaç perquè persones que pernocten al carrer tinguin accés a serveis mínims i com un pont cap a altres recursos d’acolliment.

Dades de contacte
Població a qui va destinat
Persones sense sostre i amb dificultats d’habitatge
Telèfon
Correu electrònic
Barri on actúa
Horari d'atenció
De 17 a 19h.
Xarxes socials