CAIXA PROINFÀNCIA

Descripció del recurs

És una iniciativa de l’Obra Social ”la Caixa” adreçada a la infància en situació de pobresa econòmica i vulnerabilitat social, amb la finalitat de promoure i donar suport al seu desenvolupament d’una manera integral, afavorint i fomentant les polítiques de millora de l’equitat, la cohesió social i d’igualtat d’oportunitats per a la infància i les seves famílies. Aquest programa es desenvolupa amb la coordinació, la referència i la prestació de la Fundació Casal l’Amic (FCA).

El programa CaixaProinfància a través de la col·laboració de la xarxa de recursos i entitats del territori implanta una sèrie de serveis que es presten mitjançant entitats sense ànim de lucre especialitzades en cada àmbit: reforç educatiu, temps lleure, suport educatiu familiar, atenció psicoterapèutica personal i familiar i promoció de la salut.

Aquest programa es duu a terme en dos territoris: Barris de Ponent i Sant Salvador.

Dades de contacte
Població a qui va destinat
Infància i adolescència, Joventut
Telèfon
Correu electrònic
Barri on actúa
Horari d'atenció
8:00 a 19:00