BIBLIOTECA PEPITA FERRER

Descripció del recurs

La Biblioteca Pepita Ferrer de Torreforta és de titularitat municipal i està integrada en el Sistema de Lectura Pública de la Generalitat de Catalunya. Es va inaugurar el 5 de juliol de 1990. La Biblioteca té com a missió general assegurar, a totes les persones, l’accés lliure i sense límits al coneixement, al pensament, a la cultura i a la informació. Convençudes del paper educador i integrador que han de tenir les biblioteques públiques del nostre municipi, la Biblioteca ha de ser considerada com un espai clau per contribuir a la cohesió social de la nostra societat.

Dades de contacte
Població a qui va destinat
Població en general
Telèfon
Barri on actúa
Horari d'atenció
De dilluns a divendres de 10h a 19h, Dissabte de 10h a 13h
Xarxes socials